6987244559 St. 37 Anargyron, Agioi Anargiroi info@enerkall.gr